Omzeilende links

Praktijkschool Breda

Praktijkschool Breda wil voor alle leerlingen een kansrijke toekomst creëren zodat zij optimaal kunnen groeien. Aan het einde van de schooltijd functioneren onze leerlingen zelfstandig en zijn zij in staat om zelfstandig te  participeren in de maatschappij. Om dit te kunnen, moeten leerlingen een aantal algemene competenties ontwikkelen en daarnaast een aantal specifieke, gerelateerd aan het beroep dat bij hen past. Praktijkschool Breda gaat altijd uit van de individuele mogelijkheden en talenten van de leerlingen.

Onze aanpak

Praktijkschool Breda bereidt haar leerlingen voor op zelfstandig functioneren in de samenleving, op functies binnen de arbeidsmarkt en biedt de leerlingen (doorstroommogelijkheden naar) opleidingen op, onder andere, assistent-niveau. De school creëert hiertoe een levensechte omgeving, die is afgestemd op de jongere, met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, het aanleren van algemene competenties gericht op zelfstandig functioneren in de maatschappij en specifieke competenties gericht op deelname aan het arbeidsproces. De school legt daarbij de nadruk op aspecten van sociale redzaamheid, emotionele ontwikkeling en arbeidstoeleiding.

Een aanpak die werkt

In het praktijkonderwijs hebben leerlingen een eigen leerroute. Deze leerroute komt in nauw overleg met de leerling en de ouders tot stand. Uitgangspunt voor het vaststellen ervan zijn de kansen van de leerling. We kijken naar wat de leerling kan en graag wil. Kenmerkend voor ons onderwijs is dat we benadrukken waar de leerling goed in is. Aan het einde van het tweede schooljaar kiezen de leerlingen uit Techniek, Zorg en Welzijn, Groen en Dienstverlening een sector.

Dienstverlening

Dienstverlening heeft alles te maken met het geven van een dienst voor een ander. Dat kan zijn werken in een winkel, magazijn, overheidsinstelling of werkplaats.

Groen

Als je van buiten werken houdt, kies je voor GROEN. Natuurlijk word je wel eens vies en word je wel eens nat in de regen, maar je kunt ook genieten van de natuur en de ruimte. En je geniet ook van de eerste zonnestralen. Dat is het lekkere aan buiten werken.

Techniek

Kiest een leerling voor de sector techniek dan kan hij kiezen tussen drie verschillende opleidingsrichtingen. Deze zijn: Schilderen, metaal bewerken en houtbewerking.

Zorg en Welzijn

In de sector Zorg en Welzijn word je opgeleid voor diverse disciplines. Je kunt denken aan schoonmaak in de groothuishouding, werken in de keuken, catering of werken in de zorg.

Transitie naar stage of werk

Wanneer u een (oud) leerling uitnodigt voor een kennismakingsgesprek kunt u altijd vragen naar het  fysieke uitstroomportfolio. Dit portfolio bevat de persoonlijke bewijslast t.a.v. werkervaring, behaalde certificaten en competenties. Wij zijn voortdurend op zoek naar een ultieme match in stage of werk en bereid om samen met u de krachten te bundelen en te kijken naar de mogelijkheden, om uiteindelijk te komen tot die ultieme match. Schroom alstublieft niet om in dit traject de samenwerking te zoeken met onze uitstroomcoördinator. Wij willen namelijk graag met u een win-win situatie creëren.

Vragen of opmerkingen?

Wij helpen onder andere